Turystyka zorganizowana, – z kim jechać na wakacje?

Dariusz Kąciak - blog 14/11/2017 19:53

Niemal każde środowisko posiada własne organizacje działające w obszarze turystyki, zajmujące się określonymi formami tego zjawiska. Najważniejszymi organizacjami studenckimi wykorzystującymi turystykę jako środek do realizacji swoich celów statutowych są organizacje samorządu studenckiego: Niezależne Zrzeszenie Studentów i Zrzeszenie Studentów Polskich - skupiają one młodzież studiującą.

Wśród organizacji młodzieżowych i dziecięcych działających w zakresie turystyki najważniejszymi są Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Środowiskową organizacją skupiającą młodzież wiejską jest Związek Młodzieży Wiejskiej, który wykorzystuje imprezy turystyczne również do realizacji swoich celów statutowych (prowadzi własne biuro turystyczne TAU).

Działalność turystyczno-krajoznawcza jest ważnym środkiem do realizacji celów pedagogicznych w procesie nauczania dzieci i młodzieży. Dlatego też treści krajoznawcze powinny stanowić część programów szkół podstawowych i średnich. Z tą myślą w niektórych szkołach funkcjonują koła krajoznawczo-turystyczne oraz klasy autorskie o profilu turystyczno-krajoznawczym. Do realizacji swoich celów statutowych różne formy turystyki wykorzystują również ogólnokrajowe i regionalne organizacje naukowe, popularnonaukowe oraz branżowe. Należą do nich m.in. takie stowarzyszenia, jak np.: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polskie Towarzystwo Leśne, towarzystwa miłośników określonych ziem i regionów, jak również organizacje ekologiczne.

Aktywność w zakresie organizacji wyjazdów z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, przejawiają też organizacje religijne, działające najczęściej przy parafiach lub duszpasterstwach środowiskowych. Należą do nich m.in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch.Światło-Życie", Duszpasterstwo Akademickie oraz różne ruchy odnowy religijnej. Działalność turystyczna organizowana jest albo na zasadach tzw. samopomocy społecznej, albo poprzez wyspecjalizowane biura turystyczne. W Episkopacie Polski działa Rada ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, a przy niektórych kuriach biskupich funkcjonują wydziały lub referaty ds. pielgrzymek. Kościół, głównie katolicki, organizuje pielgrzymki, oazy oraz kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży. Tego typu akcje wspiera finansowo np. Caritas. Do usług towarzyszących, z których korzystają turyści, ale także, a czasami przede wszystkim, mieszkańcy, należą usługi bankowe i telekomunikacyjne. W dobie rozwoju elektroniki, dużego znaczenia nabiera możliwość korzystania z tzw. plastikowego pieniądza w postaci kart płatniczych. Obrót bezgotówkowy, chociaż w krajach zachodnich funkcjonuje już stosunkowo długo, to dzięki wprowadzaniu go na nowe rynki wciąż wykazuje tendencje wzrostową. Są kraje, gdzie większość turystów, szczególnie przy większych wydatkach, korzysta z możliwości płacenia kartą.

Warto odwiedzić: Indie ciekawostki czyli tekst o niezwykłych faktach o tym kraju

Powszechna globalizacja pozwala na coraz swobodniejsze przemieszczanie się po świecie oraz korzystanie z systemów bankowych. W części państw europejskich na początku XXI wieku pewnym ułatwieniem jest posługiwanie się walutą euro bez konieczności wymiany na waluty lokalne.

Reklama

Turystyka zorganizowana, – z kim jechać na wakacje? komentarze opinie

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama